• AVIS LEGAL

  ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN, CIF: G17555517, amb domicili a Plaça Catalunya,  17246 Santa Cristina d’Aro, Girona, no pot assumir cap responsabilitat derivada del ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina de internet de www.santacristinaempren.cat

  Amb els límits establerts  a la llei, ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN , no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització y precisió de les dades o informacions que continguin en les seves pàgines d’internet.

  Els continguts i informació no vinculen a ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN ni constitueixen  opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

  La pàgina d’Internet de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers parts que ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPREN. no pot controlar.  Per tant, ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN no pot assumir responsabilitats del contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

  Els textos, imatges, sons, animacions, software y la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN. o dels seus llicenciants.

  Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN

  Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN ofereix a través del website deurà proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així como para informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant e-mail a info@santacristinaempren.cat o a la direcció Pz. Catalunya, 17246 Santa Cristina d’Aro.

   

   

  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD)relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

  A l’efecte del que preveu la normativa vigent, ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN pel present avís legal ressenyades i remetre ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per l’Usuari.

  El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPREN, mitjançant l’asterisc (*)en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa de l’obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
  El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPREN
  De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGG per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’art. 5 del RGPD , pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per les que són tractades.
  El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les mateixes. 
  L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGG per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
  D’acord amb aquestes normatives, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Plaça Catalunya, 17246 Santa Cristina d’Aro, enviant un correu electrònic a info@santacristinaempren.cat, indicant com a Assumpte: “*LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

  CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

  Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN només cedirà les dades personals a tercers quan existeixi una obligació legal. No obstant això, es podran cedir a col·laboradors habituals quan sigui estrictament necessari per a la realització dels serveis pels quals ens ha contractat. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat – sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’Usuari -, estan obligats a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en tant que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador de serveis, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.


  ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

  L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
  Per tant, amb la utilització d’aquest formulari per contactar amb ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent el correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN a través dels mitjans establerts.

  EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

  L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN  exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre i subscripció.

  CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es puguin accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Prestador.

  La presència de “links” o enllaços només tenen la finalitat informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

  CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

  CORREUS  COMERCIALS

  D’acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN no realitzarà pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre les nostres ofertes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

  LEGISLACIÓ

  Amb caràcter general les relacions de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Guíxols.

  Política de cookies

  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SANTA CRISTINA EMPRÈN informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web www.santacristinaempren.cat

  Què son las cookies?

  Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

  Tipus de cookies

  Cookies d’anàlisi. Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercer, ens permeten quantificar el número d’usuaris i així mesurar i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuarios del servei ofertat. Per això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim

  Cookies publicitàries comportamentals. Són aquelles que , tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten analitzar els seus hàbits de navegació en Internet, per poder mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

  Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus:
  • Cookies pròpies: aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Cookies de tercers: aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

  + Coneix als tercers.

  Principi del formulari

  En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.

  Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de:

  • Cookies de sessió: dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.e. una llista de productes adquirits).
  • Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

  Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes:

  • Cookies tècniques: aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació d’un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
   • Cookies de personalització: permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
  • Cookies d’anàlisi: permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
  • Cookies publicitàries: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.
  • Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
  • Cookies de xarxes socials externes: s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, youtube, twitter, linkedin, etc.) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la política de privadesa de la plataforma social corresponent.

  Activació i eliminació de cookies.

  Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu equip. En desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d’estar operatius. La forma de des habilitar les cookies és diferent per a cada navegador, però normalment pot fer-se des del menú d’Eines o Opcions. També pot consultar-se el menú d’Ajuda del navegador on pots trobar instruccions. L’usuari podrà a qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web.
  Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

  • Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge:

  http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

   

  A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través d’eines com les següents:

  Tingui en compte que, si accepta les cookies de tercers, haurà d’eliminar-les desde les opcions del navegador o des del sistema ofert per el propi tercer.

  Transferència de dades a tercers països

  Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en les seves corresponents polítiques. (Veure els enllaços facilitats en l’apartat “Cookies de tercers”

  Cookies utilitzades en www.santacristinaempren.cat

  A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:
     santacristinaempren.cat No fa servir cookies de tercers.
     Només es fan servir Cookies tècniques pròpies del sistema per al seu millor funcionament. Aquestes no es guarden en el seu navegador.

 • Acceptació de la Política de cookies

  www.santacristinaempren.cat assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part inferior o superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.
  Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar a quest avís en accedir a qualsevol pàgina del portar durant la present sessió.
  • S’oculta l’avís a la present pàgina.
  • Modificar la seva configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de www.santacristinaempren.cat i modificar la configuració del seu navegador.