OBJECTIUS

Els fins de l’associació estan recollits a l’article 2 dels estatuts, i són:
• La promoció de les activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi de Santa Cristina d’Aro.
• La millora del clima empresarial i comercial.

Per aconseguir-ho, volem:
• Intervenir, col·laborar i promoure accions encaminades a la promoció turística i comercial de Santa Cristina d’Aro.
• Col·laborar o promoure accions per a la formació i reciclatge d’empresaris i professionals i també, dels seus treballadors.
• Col·laborar amb altres entitats empresarials, culturals i esportives en la recerca dels objectius de l’associació.
• Col·laborar amb l’Ajuntament en la planificació i organització de les accions que afectin o puguin afectar el desenvolupament de l’activitat econòmica de la població.
• Promoure convenis amb altres entitats, públiques o privades, per tal d’impulsar campanyes de promoció turística i comercial.
• Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socioculturals de Santa Cristina d’Aro.
• Promoure o participar en la creació d’un model de desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combini el respecte pel medi ambient amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses, habitants i visitants de Santa Cristina d’Aro.